Bitcoin Core on Ubuntu 14.04 LTS

Bitcoin adalah mata wang digital yang membolehkan pembayaran segera kepada sesiapa sahaja, di mana sahaja di dunia. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa kuasa pusat (tiada bank negara, bebas dari kawalan mana-mana kerajaan): pengurusan transaksi dan pengeluaran wang dijalankan secara bersama dalam rangkaian blockchain.

Cara instalasi mudah adalah melalui PPA, langkah-langkah berikut perlu ditampalkan satu-persatu dalam Terminal;

sudo adduser ipitis
sudo adduser ipitis sudo
su - ipitis

Jangan lupa tekan Enter selepas setiap paste.

PPA ialah singkatan perkataan 'Personal Package Archive'.

sudo apt-add-repository ppa:bitcoin/bitcoin
sudo apt-get update
sudo apt-get install bitcoind

Lancar Bitcoin Core dari terminal;

bitcoind

Output dari arahan tersebut adalah nota error seperti berikut;

Error: To use bitcoind, or the -server option to bitcoin-qt, you must set an rpcpassword in the configuration file:
/home/ipitis/.bitcoin/bitcoin.conf
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=GutncBDkB6nrZnLuGFUoFZKqBkGrBFr9XDU55MZHq3i4
(you do not need to remember this password)
The username and password MUST NOT be the same.
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.
It is also recommended to set alertnotify so you are notified of problems;
for example: alertnotify=echo %s | mail -s "Bitcoin Alert" admin@foo.com

Kemaskini fail konfigurasi minima dengan dua arahan berikut;

touch ~/.bitcoin/bitcoin.conf
echo 'server=1
daemon=1
rpcuser=WSusernamerpc
rpcpassword=qwertSDFasdfghRtyEidemahoMnaWimiahoSW' > ~/.bitcoin/bitcoin.conf

Nama pengguna dan katakunci di atas adalah contoh sahaja, perlu ditukar kepada yang berlainan.

Antara ciri-ciri/sifat mata wang adalah;

  sesuatu yang berupa makanan atau logam mulia.
  tersedia secara bebas dan tidak diatur siapapun. *
  bersifat tahan lama dan tidak mengalami kerosakan atau korosi. *
  memiliki nilai intrinsik. 
  diciptakan dan dibuat berharga oleh Tuhan. *
  berfungsi sebagai sebuah media pertukaran. *

Lebih baik sekiranya disusun /compile Bitcoin Core secara manual supaya akses kepada versi & keupayaan terkini segera boleh dicapai. Walaupun pengawal yang bertanggungjawab terhadap pakej binari Bitcoin Core melakukan pekerjaan terbaik, kaedah manual adalah cara lebih baik dalam pembelajaran dan kefahaman membina aplikasi upstream yang ada kaitan dengan bitcoin. 

Berikut adalah nota kecil untuk tujuan tersebut. Buka terminal Ctrl+Alt+T, dan seterusnya cut&paste arahan-arahan berikut satu-persatu bagi mengkompilasi bitcoin core dari source code. Anda perlu delete hypen (-) dalam perkataan w-get dalam arahan no 8 dan 25.

1. sudo apt-get update

2. sudo apt-get install git

3. cd ~/iprograms 

4. mkdir -p ePITIS && cd ePITIS

5. git clone https://github.com/bitcoin/bitcoin.git

6. ls bitcoin

7. sudo apt-get install build-essential

8. w-get http://download.oracle.com/berkeley-db/db-4.8.30.NC.tar.gz

9. echo '12edc0df75bf9abd7f82f821795bcee50f42cb2e5f76a6a281b85732798364ef db-4.8.30.NC.tar.gz' | sha256sum -c

10. tar -xvf db-4.8.30.NC.tar.gz

11. cd db-4.8.30.NC/build_unix

12. mkdir -p build

13. BDB_PREFIX=$(pwd)/build

14. ../dist/configure --disable-shared --enable-cxx --with-pic --prefix=$BDB_PREFIX

15. make install

16. cd ../..

17. sudo apt-get install autoconf libboost-all-dev libssl-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler libqt4-dev libqrencode-dev libtool

18. cd bitcoin

19. git tag

20. git checkout v0.10.0

21. ./autogen.sh

22. ./configure CPPFLAGS="-I${BDB_PREFIX}/include/ -O2" LDFLAGS="-L${BDB_PREFIX}/lib/" --with-gui

23. make

24. sudo make install

25.  w-get http://www.satoshis.guru/blockchain-download/BTC/bootstrap.dat

25a.  chmod +x bootstrap.dat

25b.  start your qt with 'bitcoin-qt -loadblock=~/iprograms/ePITIS/bootstrap.dat'
    
26. bitcoin-qt

1NZAkPUmLYFBNnUMM5jcvRFSpxaNhAcvVg Donate bitcoin, because you have some.
1NZAkPUmLYFBNnUMM5jcvRFSpxaNhAcvVg

Sekira baru install wallet digital dan memerlukan sedikit satoshi, sila tulis alamat wallet di ruangan komen, kemungkinan admin murahati poskan 3000 satoshi ke alamat wallet anda agar membantu pemahaman konsep kewangan ini. 

Walau apa pun, konsepnya sangat menarik yang perlu difahami dalam era digital sebegini.

Dan sebaik perkara yang wajar dilakukan selepas instalasi bitcoin core ialah menentusahkanya serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika transaksi.

ws Wednesday 04 November 2015 - 8:08 pm | | Default
Used tags:

One comment

Guru

Build your docker, follow this guide :
http://docs.docker.com/opensource/projec..
Rock_dompet 1EwTEcvGBJ3SqQtvP8AaThW4UrSTFzoPi1
MyBlackBerry_dompet 1DEajfztbwjnv9qsgP6JCQaRVQAVCHnDYb

Guru, - 19-08-’15 10:50
(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.