SVG for Avatar

SVG menghasil flawless grafik, pixel tidak kabur/pecah bila dizoom dekat berlainan daripada raster. SVG digunakan dalam imej dua dimensi/animasi sebab saiz kecil dan mudah diolah dalam format text file.

Pivotx ada kelemahan untuk sokong fail svg secara 'embed' dan 'object', kedua tag tersebut dikhaskan untuk movie flash dalam template. Cara lain bawa naik imej ke template ini melalui iframe, sementara browser yang serasi adalah firefox, chrome dll.

Baca Lagi..

ws | Thursday 14 May 2015 - 2:59 pm | | Default | No comments
Used tags: